Ring direkt: 08-59 00 00 30, 0733-44 44 30
Skicka e-post : bertil@rexler.se
Varför hyrläkare?

Varför hyrläkare?

Arvodena till hyrläkarna är ofta mycket höga jämfört med de fasta läkarnas inkomster.

Men fasta specialistläkare känner verksamheten och har möjlighet att påverka den. De känner också patienterna över tid och det ger kontinuitet, bättre vård och omhändertagande. Det medför stora besparingar för samhället. Vi måste se såväl ekonomi som vårdresultat i stort.


.

Patienterna tycker inte om hyrläkarna, de fasta specialistläkare som finns tycker inte heller om hyrläkarna. Men ”nöden har ingen lag” säger man.

Men har man verkligen analyserat de fasta specialistläkarnas arbeten? Går det inte att ta bort en del administration från dem och låta någon annan ta över? Planerar man effektivt så att doktorns kompetens tas till vara på allra bästa sätt?
Lyft fram vad ni kan erbjuda!

Kanske en fast specialistläkare kan lockas med bättre bostadsmiljö, fritidsaktiviteter och lön/pensionsavtal än vad storstäderna kan erbjuda?

Det ser ut att vara väldigt bra

Det är lätt att lyfta fram extremfallen. Det finns exempel där hyrläkare får fyra gånger så hög ersättning/arvode eller mer jämfört med den som är fastanställd. Man får också styra mer över sin egen tid och kan välja att jobba mer eller mindre. Arbetet innebär mindre administration och mer praktiskt direkt arbete med vårdtagare. Man får känna att man gör nytta och att insatsen man står för verkligen gör skillnad.

Men verkligheten är en annan

Som hyrläkare kommer man till en enhet under en begränsad period. Man skall sätta sig in i varje patients historia vilket givetvis blir mycket att sätta sig in i varje dag. Man kan omöjligt få den kännedom om patienter som en fastanställd specialistläkare har samtidigt som man inte känner till praxis på olika plan inom verksamheten.

Osäkerheten gör att man i olika sammanhang får beställa fler prover – för att vara på den säkra sidan. Prover som måste utföras av fastanställd personal och som kostar stora pengar helt i onödan. Risken är också större för att patienter får felaktiga kombinationer av mediciner eller för starka doser när inte hyrläkaren har närmare kännedom om sina patienter.

Kort sagt utför man som hyrläkare ett otroligt viktigt och svårt jobb, men det är en nödlösning som i längden innebär sämre och dyrare vård till större osäkerhet. Tycker man att detta är okej samt att våra skattepengar i högre grad går direkt till skatteparadis i utlandet istället för att gå tillbaka till samhället, då kan man fortsätta att jobba som hyrläkare med gott samvete.