Ring direkt: 08-59 00 00 30, 0733-44 44 30
Skicka e-post : bertil@rexler.se
Attraktiv arbetsplats för specialistläkare

Attraktiv arbetsplats för specialistläkare

Attraktiva arbetsplatser, både på vårdcentraler och på sjukhus är oerhört viktiga. Då får man den bemanning som behövs för att upprätthålla en god och säker vård. Några alternativ finns inte; utan tillräckligt många fasta specialistläkare kan inte allmänhetens krav på vårdcentraler och sjukhus uppfyllas långsiktigt.


.

Är hyrläkare en del av problemet?

Primärvården har idag svårt att hitta specialistläkare att rekrytera. Svårigheterna ökar för vårdcentraler som ligger i avfolkningsområden långt ifrån det som storstäderna kan erbjuda i form av utbud och helhet.

Hyrläkare är en dålig lösning både för läkarna själva, patienterna och för hela verksamheten. Hyrläkaren kommer vanligen in under en kort period. Man behöver inte ägna sig så mycket åt administration. Det kan tyckas att man då arbetar mer med patienterna. Men okunskap om patienterna gör att man måste sätta sig in i varje patients historia vilket är tidskrävande. Osäkerhet gör att man riskerar att behöva beställa fler prover än nödvändigt. Risk finns också att man ger fel mediciner.

Fler fasta specialistläkare – åtgärder att vidta

Förstå att hyrläkare inte är lösningen

Hyrläkare är ibland en nödvändighet att ta till för att verksamheten överhuvudtaget ska kunna bedrivas. Men man behöver vara medveten om att det är en tillfällig lösning. Det skall aldrig ses som en permanent lösning då det innebär många nackdelar både för patienter, läkare och hela enheten. Det är först när man inser begränsningarna som hyrläkare innebär, som man på fullt allvar kan ta tag i det som löser problemen.

Lyssna på vad specialistläkarna själva tycker

Det kan tyckas vara självklart, men det behöver ändå poängteras. Hur ser era specialistläkare på sin situation? Går det att effektivisera arbetet, minska på administrationen eller utföra andra förändringar som gör att arbetsmiljön blir bättre både med avseende på att man känner att man räcker till och slipper spilla tid på arbetsuppgifter som annan personal kan utföra.

Lyft fram vad ni kan erbjuda!

Alla vårdcentraler kan inte ligga centralt med en storstads breda utbud att locka med. Men vad finns i er närmiljö? Storslagen natur? Möjlighet till snöskoteråkning? Eller någonting helt annat att lyfta fram.

Ta hjälp av en professionell aktör

Ni behöver förhoppningsvis inte rekrytera ofta. Men det innebär att ni inte är experter på att göra kravspecifikationer. Vad kräver befattningen och vad är i övrigt önskvärt? Hur gör ni ett bra urval?

Har kandidaten en bra och rättvisande CV? Finns dokumenterad och väl vitsordad specialistkompetens? Vilken information finns hos HOSP/IVO ang legitimation, specialistkompetens, behörighet och anmälningar?
Finns referenser och hur bedömer man dem?

Rexler Headhunt AB har arbetat med professionell rekrytering för fasta anställningar av specialistläkare sedan 1986. Kontakta oss här för en förutsättningslös diskussion om hur vi kan hjälpa er och se till att ni fyller era platser av specialistläkare.