Ring direkt: 08-59 00 00 30, 0733-44 44 30
Skicka e-post : bertil@rexler.se
    Hem / Rexler Headhunt AB

Rexler Headhunt AB

Genom åren har vi byggt upp en bred kunskap och ett stort kontaktnät där vi kan ta fram lämpliga kandidater till olika uppdragsgivare. Vi hjälper till hela vägen från det att ett behov uppstår, över att hitta intresserade kandidater och se till att alla papper är i ordning.

Genom åren har det blivit ett större antal vårdenheter över hela Sverige och utomlands som kan intyga att vår rekrytering fungerar. Kontakta oss gärna för referenser eller läs mer på Rexler.se.

Till varje rekrytering görs professionella referenstagningar samt grundliga undersökningar hos Socialstyrelsen/HSAN/IVO angående behörighet och eventuella disciplinpåföljder. Allt görs för att minimera riskerna för felrekrytering.

Hyrläkare / stafettläkare

Rexler Headhunt AB rekryterar uteslutande fasta tjänster. Det som kallas hyrläkare eller stafettläkare innebär i längden stora kostnader för samhället samtidigt som vården försämras och säkerheten kan bli lidande. Därför har vi tagit ett beslut att aldrig arbeta inom det området.

Vissa hyrläkare vill inte lära känna patienterna ordentligt. Man vill bara ta akuta ärenden och träffar vanligen inte patienterna flera gånger. Självklart är inte patienterna nöjda med detta. Patienterna vill ha en ”egen” fast doktor som känner patienterna över tid och snabbt sätter sig in i ev nya hälsoproblem som uppstått. Det ger en trygghet för patienterna och läkarna är också nöjda med den relationen.

Kontakta oss här så diskuterar vi hur vi kan hjälpa till och lösa era behov kring rekrytering av specialistläkare.

För 30 år sedan hjälpte vi till och rekrytera tre psykiatriker till Ryhov i Jönköping. Det har blivit tusentals fasta läkare sedan dess.